Het was een prachtig initiatief en iedereen was enthousiast. Scharrelvlees, aardappels, biologisch fruit en groente verbouwd op de coöperatieve boerderij Nieuw Bureveld in De Bilt. Maar dit plan dreigt, voor het begint, ten onder te gaan aan regeltjes van de gemeente De Bilt.

Bram Veldhuis, voorzitter van Herenboeren Utrecht-Oost, zoals het initiatief heet, was er helemaal klaar voor. Tegen een vast bedrag van 40 euro per week konden belangstellenden mede-eigenaar worden.

Uit het AD / Utrecht, door Nils de Kruijff

Bram Velthuis

Op de biologische boerderij aan de Universiteitsweg zou zowel vee worden gehouden als groente en fruit verbouwd. Een coöperatie met leden, die samen eigenaar worden van de boerderij. Iedereen die lid wordt van de coöperatie, legt eenmalig 2000 euro in.

Investeren
Veldhuis zei anderhalf jaar geleden te hopen op tweehonderd leden. ,,Dan halen we 400.000 euro op waarmee we kunnen investeren in het bedrijf. Met het geld wordt het land opnieuw ingericht, fruitbomen gekocht en vee aangeschaft. Daarnaast gaan we uit van een lidmaatschapsgeld van 10 euro per persoon per week. Voor 40 euro per persoon per maand heb je dus verse groenten, fruit en vlees.”

De belangstelling was nog veel groter. Maar liefst vijfhonderd leden meldden zich. Janneke Steenman , die nu nog tuinderij De Groene Steen in De Bilt runt, zou op Nieuw Bureveld aan de slag gaan als herenboerin. Dirk-Jan Stelling, eigenaar van zorgboerderij, landwinkel en veehouderij Nieuw Bureveld, wilde 10 hectare grond verpachten aan Herenboeren.

“Er kwamen steeds weer regels bij waar we aan moesten voldoen voordat we de vergunning kregen” Bram Velthuis

Kringlooplandbouw
Vanwege de komst van de herenboerderij wilde Stelling zijn veestapel inkrimpen van tachtig naar ongeveer vijftig koeien, waardoor meer ruimte zou ontstaan om groente en fruit te gaan verbouwen. Veldhuis had zelfs plannen om tegen De Uithof aan een klein voedselbos te maken met hazelnoten, kastanjes, paddenstoelen en vruchten als bramen en frambozen. Kringlooplandbouw in optima forma.

Maar anderhalf jaar later klinkt Veldhuis aanzienlijk minder vrolijk. ,,De gesprekken met de gemeente De Bilt verliepen aanvankelijk voorspoedig, maar we schoten niet op, want er kwamen steeds weer regels bij waar we aan moesten voldoen voordat we de vergunning kregen. Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, er moeten oude sloten worden teruggebracht, ik kan nog wel even doorgaan zo.”

“Misschien hebben wij zelf niet altijd de juiste route genomen, maar het is voor ons moeilijk te bevatten dat er niet meer moed en daadkracht bij de gemeente aanwezig is om dit mooie initiatief van de grond te krijgen”

Wantrouwen
Anderhalf jaar hebben de initiators van Herenboeren gesproken met de gemeente. ,,Het vijfkoppige bestuur heeft meer dan tweeduizend uur geïnvesteerd in de totstandkoming van deze boerderij. We hebben opdrachten verstrekt aan een landschapsarchitect, een ecologisch adviesbureau en een jurist en toch zijn we er met de gemeente niet uitgekomen. Misschien hebben wij zelf niet altijd de juiste route genomen, maar het is voor ons moeilijk te bevatten dat er niet meer moed en daadkracht bij de gemeente aanwezig is om dit mooie initiatief van de grond te krijgen. In plaats van vertrouwen, stuitten we op wantrouwen bij de gemeente.”

Op 1 februari verloopt de deadline voor de Herenboeren. ,,We hadden twee boeren verbonden aan onze boerderij. Zij kunnen niet blijven wachten op het groene licht van de gemeente De Bilt. Het is heel spijtig. Met een brief aan de gemeenteraad hopen we op een laatste reddingsboei.”

Reactie gemeente De Bilt

,,Het zou erg jammer zijn als dit mooie initiatief niet doorgaat. Velen hebben zich er de laatste anderhalf jaar voor ingezet, ook de gemeente. Om de benodigde vergunning daadwerkelijk te kunnen verlenen is er een goede onderbouwing over behoud van natuur- en landschapswaarden nodig. Over de inhoud van die onderbouwing hebben we sinds augustus 2020 regelmatig contact gehad met de initiatiefnemers.”

,,In afwachting van die onderbouwing zijn we geïnformeerd dat de harde deadline van de eigenaren van de grond de Herenboeren geen andere keus laat dan de stekker eruit te trekken. Wat ons betreft ronden we het proces voor de omgevingsvergunning echter alsnog goed af. Met de benodigde onderbouwing is dat ook kansrijk.”