Nieuw Bureveld gaat ervoor

Afgelopen zaterdag presenteerde boerderij Nieuw Bureveld zich samen met coöperatie Herenboeren Utrecht Oost als locatie voor de derde Herenboerderij in Nederland.

Uit de BitlscheCourant.nl.nl, auteur: door Astrid van Walsem

De Bilt – Dirk- Jan Stelling (boerderij Nieuw Bureveld): ‘Het idee van een Herenboerderij is dat consumenten gezamenlijk hun eigen boerderij gaan runnen. Hierdoor betrek je burgers meer bij het boerenbedrijf en zorg je ervoor dat zij bewuster met hun voedsel omgaan. De consumenten die herenboer willen worden, kunnen een certificaat kopen waarmee zij mede eigenaar van een herenboerderij worden. Elke herenboerderij heeft ongeveer 200 herenboeren nodig om van start te gaan. Het mooie van dit principe is dat je niet zelf dagelijks voor de dieren en gewassen hoeft te zorgen, maar je bent wel nauw betrokken bij de keuzes van welk voedsel er verbouwd wordt en welke dieren er gehouden worden. Samen met je mede eigenaren heb je een boer in dienst die voor de operationele gang van zaken zorgt. Het salaris van de boer en verdere onkosten worden gefinancierd uit de voedselpakketten die elke herenboer wekelijks afneemt. In dit voedselpakket zit vlees, groente en fruit. Op de boerderij gebeurt alles biologisch met als doel op een duurzame manier voedsel te produceren en tegelijk de natuur te verbeteren. De herenboerderij heeft geen winstoogmerk. Zijn er voedseloverschotten dan gaan deze naar de voedselbank. Als consument heb je op deze manier de keten van jouw voedsel helemaal zelf in de hand. Daarnaast bepaal je samen met je mede herenboeren welke groente en fruit je verbouwt. Uiteraard is dit lastig als je zelf geen agrarische achtergrond hebt. Daaruit kunnen leuke discussies ontstaan met de boer die de boerderij dagelijks runt. In Boxtel is een herenboerderij waarbij de herenboeren graag peultjes wilden verbouwen, maar het plukken van de peultjes is enorm arbeidsintensief. De boer zag dit niet zitten. Samen zijn zij tot een compromis gekomen. De boer zaaide en zorgde voor de peultjes, maar de herenboeren moesten de peultjes zelf plukken. Mooi toch?’

Coöperatie Herenboeren Utrecht Oost
Ruim 100 toekomstige herenboeren hadden al een intentie overeenkomst getekend en waren zaterdag getuigen van de ondertekening van de intentieverklaring tussen de coöperatie en ondernemers van boerderij Nieuw Bureveld. Dirk-Jan Stelling en zijn vrouw Martine Wismeijer, eigenaren van boerderij Nieuw Bureveld, werden benaderd door de coöperatie Herenboeren Utrecht Oost of zij grond aan hen wilde verpachten. Op deze grond wilde de coöperatie een Herenboerderij opzetten.