Hertenvlees

/Hertenvlees
Hertenvlees2019-09-19T11:21:56+00:00

Hertenvlees uit de Oostvaardersplassen
verkrijgbaar najaar 2019 (alleen op bestelling)

Hertenvlees uit de Oostvaardersplassen

De hertenpopulatie in de Oostvaardersplassen is zo succesvol dat het noodzakelijk is om de populatie door beheer terug te brengen naar een niveau dat draagkrachtig is voor het gebied zodat ook andere dier en plantensoorten de ruimte krijgen voor ontwikkeling.

Hollands Wild staat voor duurzame benutting van de natuurlijke bronnen en voor lekker en natuurlijk eten.  Voedselverspilling voorkomen is voor ons prioriteit en daarom hebben we in samenwerking met Hollands Wild een heerlijk pakket met hertenvlees samengesteld.

Ga naar het online bestelformulier

Graag op het bestelformulier vermelden “Vleespakket hertenvlees”